Trở về Công Bố Thông Tin

Thông báo niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Trái phiếu BONDVCR042025 do Công ty Cổ phần Vincom Retail phát hành

Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-SGDHCM ngày 02/10/2020 và Thông báo số 1666/TB-SGDHCM ngày 05/10/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Vincom Retail xin thông báo về việc niêm yết Trái phiếu và ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) như sau:

Trái phiếu BONDVCR042025 đã được niêm yết trên HOSE từ ngày 02/10/2020 với mã chứng khoán VRE12007. Số trái phiếu niêm yết là 20 triệu đơn vị với tổng giá trị theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng sẽ chính thức được giao dịch từ ngày 13/10/2020 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 100.000 đồng/trái phiếu.

Trái phiếu BONDVCR042025 là trái phiếu doanh nghiệp được bảo lãnh phát hành theo phương thức cố gắng tối đa. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, từ 26/08/2020 đến 26/08/2025 với lãi suất được trả sau, định kỳ vào ngày tròn 3 tháng kể từ ngày phát hành (ngày 26/11, 26/02, 26/05 và 26/08 hàng năm). Lãi suất trong 12 tháng đầu tiên là 10%/năm. Trong mỗi 3 tháng tiếp theo là tổng của 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu. Lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

Bản cáo bạch niêm yết được cung cấp tại website: www.hsx.vn; www.vincom.com.vn và www.tcbs.com.vn.