Trở về Công Bố Thông Tin

Thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 16 của Trái phiếu VCR08202501 mã chứng khoán VRE12007

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL xin thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 16 của Trái phiếu VRE12007 như sau:

– Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

– Trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

– Điện thoại: 024 3975 6699

– Tên chứng khoán: Trái phiếu BONDVCR042025

– Mã chứng khoán: VRE12007

– Mệnh giá: 100.000 đồng

– Sàn giao dịch: HNX

– Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

– Mức lãi suất áp dụng: 9,375%/năm

– Thời gian áp dụng: từ và bao gồm ngày 26/05/2024 đến và không bao gồm ngày 26/08/2024.

– Ngày thanh toán lãi Kỳ Tính Lãi 16: 26/08/2024

Đính kèm thông báo là biểu lãi suất của Ngân Hàng Tham Chiếu.

Trân trọng thông báo./.

Lãi suất tham chiếu

  1. BIDV
  2. TCB
  3. VCB
  4. VTB