Trở về Công Bố Thông Tin

Thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 11 của Trái phiếu BONDVCR042025 mã chứng khoán VRE12007

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL xin thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 11 của Trái phiếu BONDVCR042025 như sau:

– Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

– Trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

– Điện thoại: (84-24) 3974 9999

– Fax: (84-24) 3974 8888

– Tên chứng khoán: Trái phiếu BONDVCR042025

– Mã chứng khoán: VRE12007

– Mệnh giá: 100.000 đồng

– Sàn giao dịch: HNX

– Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

– Mức lãi suất áp dụng: 11,425%/năm

– Thời gian áp dụng: từ và bao gồm ngày 26/02/2023 đến và không bao gồm ngày 26/05/2023.

– Ngày thanh toán lãi Kỳ Tính Lãi 11: 26/05/2023

Đính kèm thông báo là biểu lãi suất của Ngân Hàng Tham Chiếu.

Trân trọng thông báo./.

Lãi suất tham chiếu

  1. BIDV
  2. TCB
  3. VCB
  4. VTB