Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2018, Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán VRE) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2018 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

 

Trong quý 1 năm 2018, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.618 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đạt 1.266 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 335 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế quý đạt 702 tỷ đồng, giảm 63 tỷ VND (tương đương với 8%) so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do kỳ này không có phần lãi trong công ty liên kết (kỳ trước: 145 tỷ VND) do Công ty đã bán toàn bộ khoản đầu tư vào công ty liên kết trong năm 2017.

 

Tính tới ngày 31 tháng 03 năm 2018, Vincom Retail có 46 trung tâm thương mại (TTTM) đang hoạt động tại 24 tỉnh và thành phố trên toàn quốc, tổng tài sản đạt 38.120 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 26.636 tỷ đồng.

 

Với mục tiêu mang lại những trải nghiệm mua sắm mới cho khách hàng, Vincom liên tục tổ chức các chương trình, chiến dịch Marketing hấp dẫn. Trong quý 1 năm 2018, hệ thống TTTM Vincom đã triển khai 2 chiến dịch lớn ‘Quà gắn kết – Tết đắc lộc’ và ‘8 loài hoa dành tặng tháng 3’, tăng bình quân 15–30% so với các thời điểm trước đó. Ở mọi địa phương có sự hiện diện, Vincom luôn khẳng định sức hút và vị thế dẫn đầu khi được khách hàng tin tưởng, quan tâm và yêu thích.

 

Cũng trong quý 1 năm 2018, Vincom Retail đã và đang khẩn trương chuẩn bị cho việc khai trương đồng loạt ba TTTM Vincom Plaza tại Long An, Bảo Lộc – Lâm Đồng, và Thanh Hóa vào ngày 28 tháng 04 và hai TTTM Vincom Plaza tại Huế và Quảng Bình trong tháng 05. Sau khi khai trương thêm năm TTTM này, mạng lưới của Vincom Retail dự kiến đạt 51 TTTM, hiện diện tại 28 tỉnh thành trên toàn quốc.